"Франчайзингът е тенденция на бъдещето, най-успешната стратегия за кариера и маркетинг на всички времена"

Марк Фрай - член на БФА,
президент на швейцарското франчайзингово обединение" Сигурна форма за просперитет и развитие, успешен път към професионална самостоятелност и финансова свобода"

проф. д-р Екхарт Флор,юрист,член на БФА,
написал закона за франчайзинга в Германия" Франчайзингът е сигурен и демократичен начин за създаване на печеливш бизнес от всеки, който притежава предприемачески дух и иска да печели добре"

инж. д-р Любка Коларова,
председател на БФАКакво всъщност е франчайзингът?

Франчайзингът е една от съвременните форми за започване на успешен собствен бизнес. Той дава няколко предимства, които другите форми не притежават:

бързо започване
възможност за предвидим успех
създаване на клиенти в кратки срокове
по-малък риск от фалит през първите 5 години (от 100 начинаещи предприемачи при стандартната схема на работа, разработване и внедряване на собствена бизнес-идея, след петата година в бизнеса остават едва 10-12 %) – при франчайзинга този дял нараства с над 85%!
по-висока печалба

Участниците в една франчайзингова верига работят под една и съща търговска марка, с обща дистрибуционна политика и сходни маркетингови действия. Това означава, че с цел да постигнат общ пазарен успех те се придържат към общи правила за работа.
Български франчайзи: Хепи (ресторанти), Санита (аптеки), Адрес (недвижими имоти), Поликонтакт (бюра за услуги), Неделя (сладкарници) и др.


На какво се гради успехът?

Успехът във франчайзинговата система на работа се гради на кооперирането, както и на разделението на труда и риска между франчайзодателя и франчайзополучателя. И двете страни са обединени от стремежа да създадат устойчиво конкурентно предимство на пазара и да оптимизират (разделят) разходите по оперативното ръководство на бизнеса с цел по-висока печалба. Франчайзодателят поема функциите по следене на националния и международния пазар, разработване и внедряване на маркетинговите стратегии и тактики, националната реклама, договарянето на доставките за цялата система, а франчайзополучателят се концентрира върху оперативното управление, както и в подаване на обратна информация за измененията и тенденциите на местния пазар.

Ефектът се базира на синергията – цялото е повече от сумата на отделните му части, т. е. 2 + 2 = 5 !


Вашият IP адрес е: 44.221.66.130
Copyright © 2024 Fresh master.