Системата е рационално средство за решаване на дадена задача !

Производството създава продукти, системата работи по въпроса те да достигнат до потребителя.
Потребителят иска при вземане на решение за покупка да получи максимална информация.
Това става най-добре чрез директните доставки и продажби по нашата система "Директен маркетинг и продажби".
Ползата за всички по веригата е:

    1.Потребителите печелят – ползи
    2.Участниците в системата печелят – доходи
    3.Производителите печелят – нови поръчки

Системата е отворена за всеки, който има нужната енергия, решителност и последователност. Тя не се интересува имате ли висше образование, колко пари изкарвате днес и т. н., а дали се вълнувате от въпроса "Как мога да правя собствен печеливш бизнес, за да печеля пари?"
Нашата система "Директен маркетинг и продажби" е вид бизнес, предназначен за хора индивидуалисти, които желаят да се развиват материално и духовно и разполагат със свободно време, което желаят да инвестират по начин, който да им донесе в дългосрочен план високи доходи. Можете да започнете този бизнес без особен риск и с минимум инвестиции, ползвайки нашата добра практика и полезни съвети.


Системата гарантира: единна търговска политика, високи доходи , защита на създадената клиентска мрежа !

1. Кой може да участва в системата? - Всеки, който е запознат с общите правила, изисквания, задължения и начин на работа в системата.

2. Естество на работата - рекламна и търговска реализация на стоки и услуги, осигурявани чрез системата.

3. Принципи на работа - почтеност, лоялност, сътрудничество, високо качество на работата с цел разширяване на кръга от клиенти и превръщането им в постоянни наши партньори и потенциални наши рекламни агенти. Така, изграждайки своята мрежа от клиенти-партньори и непрекъснато разширявайки я, вашите доходи ще са гарантирани и високи.

4. Вашите основни ангажименти:
търсене и привличане на нови клиенти
осигуряване на редовни доставки до тях
участия в изложби, изложения и други мероприятия с рекламно-информационна цел
водене на отчетност и предоставяне на актуална информация за хода на продажбите и възникнали проблеми при реализацията (влошено качество, забавени или неизпълнени доставки и др.)
обмяна на опит с други участници в системата и взаимодействие с тях при необходимост

5. Необходими личностни качества:
желание за постигане на високи финансови резултати
умение за работа в екип и амбиция за развитие
способност за вземане на самостоятелни решения и поемане на отговорност за тях
комуникативност, умения за водене на разговор с различни хора по възраст, характер, професия, интереси и обществено положение
предприемчивост, нюх, търговски опит, чувство за търпимост, постоянство и целенасоченост при осъществяване на набелязаните цели
минимални познания в областта на маркетинга и рекламата

6. Начин на работа:
А. Като самостоятелен собствен бизнес – за целта е необходимо да регистрирате фирма или да имате такава, чрез която подписвате договор и работите на пазара.
B. Като основен или допълнителен доход – чрез подписване на договор по ЗЗД или ТЗ с някой от създадените вече офиси. За целта е необходимо да се запознаете с общите правила, изисквания, задължения и начин на работа в системата като търговски представител (комисионер, консултант, главен консултант).


Вашият IP адрес е: 44.221.66.130
Copyright © 2024 Fresh master.